ANA SAYFA 
 KTFF 
 MİLLİ TAKIMLAR 
 LİGLER 
 KUPALAR 
 BİLGİ BANKASI 
Tahkim Kurulu Kararları - 22.12.2011 22/12/2011
Tahkim Kurulu Kararları - 22.12.2011
Tarih: 22.12.2011
Saat: 16.00
Sayı: TK-03/2011-2012

Konu: Huzurumuzdaki mesele 15.11.2011 tarihinde toplanan KTFF Yönetim Kurulunun 16/11/2011 tarih ve Y.K.19/2011-2012 genelgesi ile 12/11/2011 tarihinde oynanan Telsim 2.lig batı grubu Girne Halk Evi-Dağyolu Spor Kulübü müsabakasına Dağyolu TSK tarafından yapılan itirazın ret edilmesi ilişkin olarak 18/11/2011 tarihinde yapılan istinaf/itirazdır.

Toplantıya Katılanlar:  
Osman T. Enginsoy (Başkan)
Süleyman Özsoylular (Üye)
Özlem Kocagöz (Üye)
Cenkay İnan (Üye)

KTFF’yi Temsilen  Hasan Sertoğlu    (Başkan)

İstinaf/itiraz eden  hazır değil. Avukatı Barış Mamalı hazır değil. 

Konu:
Kurul: Konu ile ilgili olarak Dağyolu Spor Kulübü istinafı incelendiği zaman, öncelikli olarak Federasyon yönetim kurulunun 16/11/2011 tarihli kararının gerçekten yoksun olduğu ve bu nedenle kararın iptal edilmesi yönündedir. Anayasanın 139. Maddesini yan başlığı duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olmasını belirtmektedir. 139, maddenin 2. Fıkrası ise bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır denmektedir. Keza 9/76 sayılı mahkemeler yasasının 36. Maddesini 2.fıkrasında mahkeme kararlarının gerekçeye dayandığı yönündedir.

Federasyonun istinafa konu kararı incelendiği zaman Dağyolu TSK’nün itirazı ret edilmesi esnasında (Dağyolu TSK tarafından  değerlendirilmiş olup yapılan inceleme ile itirazın ret edilmesine karar verilmiştir.) şeklinde karar üretmiştir. Bu karara bakıldığı zaman istinaf eden itirazının hangi gerekçelerle ret edildiği görülmemektedir.  Bu noktada Yüksek İdare Mahkemesin bir çok kararında da idari bir organ tarafından alınan kararların gerekçeli olması ve gerekçelerinin de kararlarda belirtilmesi vurgulanmaktadır. (bknz. YİM 228/90 D.37/92). Yine YİM 98/90 D5/92 sayılı kararda yönetsel kararların gerekçelerinin açık olması, yargı denetimini kolaylaştıracak şekilde hangi olgulara dayandığının belirtilmesi ve kararı alan organın düşünce tarzı ile esasa ilişkin bulgulara yaklaşımının kararda gözükmesi gerekir denmektedir.

Yine YİM 274-283/91 D.3/94 sayılı kararda YİM yargı denetiminin yapılabilmesi için yönetsel kararlar gerekçeleri içermeli ve gerekçeler tutanaklarda ve ibraz edilen belgelerde görünmelidir. Kararın gerekçe içermemesi gerekçesinin tutanaklardan veya belgelerden görülmemesi yönetsel yapı tarafından iptal edilmesine neden olmaktadır.

Bizlerde Tahkim Kurulu Talimatının 6. Madde (a fıkrası ışığında yönetim kurulu tarafından verilen kararı denetlemek ve/veya incelemekle yükümlüyüz.

Yukarıda atıfta bulunduğumuz Anayasa, Yasa ve istinaflar ışığında KTFF yönetim kurulunun 15/11/2011 tarihli toplantısında alınan istinafa konu kararın herhangi bir gerekçe içermediği yönünde bulgu yaparız. Bu bulgumuz ışığında Dağyolu TSK tarafından yapılan diğer iddialar ile ilgili olarak bu aşamada herhangi bir karar üretmemeyi uygun buluruz.

Tüm yukarıda belirtiklerimiz ışığında yönetim kurulunun 15/11/2011 tarihli toplantısında alınarak 16/11/2011 tarihinde yayınlanan ve/veya duyurulan ve Dağyolu TSK aleyhine verdiği kararın ve/veya “Dağyolu TSK’nün yapmış olduğu dilekçenin ret edilmesine” dair kararın gerekçe içermediğinden iptal edilmesine ve konun tekrar dinlenmek üzere yönetim kuruluna iadesine karar verilir.

Osman T. Enginsoy (Başkan)
Süleyman Özsoylular (Üye)
Özlem Kocagöz Üye)
Cenkay İnan (Üye

Dosyalar :
Tahkim Kurulu Kararları - 22.12.2011

Kaynak: KTFF
Diğer Haberler :
Tahkim Kurulu Kararı | 21.02.2020
Tahkim Kurulu Kararı | 12.12.2019
Tahkim Kurulu Kararı | 17.10.2019
Tahkim Kurulu Kararı (TK-13) - 13.06.2019
Tahkim Kurulu Kararları - TK 10
Site İçi Arama

KTFF Kurullar
Yönetim Kurulu
Merkez Hakem Kurulu
Tahkim Kurulu
Disiplin Kurulu
Bölge Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi Kurulu
Etik Kurulu
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu
Eğitim-Üst Kurulu
Sağlık Kurulu