ANA SAYFA 
 KTFF 
 MİLLİ TAKIMLAR 
 LİGLER 
 KUPALAR 
 BİLGİ BANKASI 
Tahkim Kurulu Kararları - 20.01.2012 20/01/2012
Tahkim Kurulu Kararları - 20.01.2012
Tarih: 20.1.2012
Saat: 16.30
Sayı: TK 4/2011-2012

Toplantıya Katılanlar:  
Süleyman Özsoylular
Cenkay İnan
Özlem Kocagöz

KTFF’yi temsilen Enver Baturalp

Konu: 3.1.12 tarihinde toplanan KTFF Yönetim Kurulu konuyu tekrardan incelemiş, 4.1.12 tarih ve YK 29/2011- 2012 sayılı genelgesi ile 12.11.11 tarihinde oynanan Telsim 2.lig batı grubu Girne Halk Evi – Dağyolu  Spor Kulübü müsabakasına Dağyolu TSK tarafından yapılan itirazın ret edilmesine ilişkin olarak 12.1.12 tarihinde yapılan istinaf/itirazdır.

Kurul: Kurulumuz 22.12.12 tarihli oturumunda Dağyolu Spor Kulübünün yapmış olduğu istinafı incelemiş ve KTFF Yönetim Kurulunun 15.11.11 tarihli toplantısında alarak 16.11.11 tarihinde yayınlanan ve/veya duyurulan ve Dağyolu TSK aleyhine verdiği kararın ve/veya Dağyolu TSK’nün yapmış olduğu dilekçenin ret edilmesine dair kararın gerekçe içermediğinden iptal edilmesine ve konunun tekrar dinlenmek üzere yönetim kuruluna iadesine karar verildi.

Kurulumuzun mezkur kararı ışığında 3.1.12 tarihinde toplanan KTFF Yönetim Kurulu konuyu tekrardan incelemiş, 4.1.12 tarih ve YK 29/2011-2012 sayılı genelgesi ile 12.11.11 tarihinde oynanan Telsim 2.lig batı grubu Girne Halk Evi – Dağyolu Spor Kulübü müsabakasına Dağyolu TSK tarafından yapılan itiraz ile ilgili olarak “KTFF

Müsabaka Talimatının hükmen mağlubiyetini düzenleyen 23. maddesi incelendiği zaman ‘A’ takım müsabaka isim listesinde (maç varakası) 21 yaş altı 3 futbolcu bulundurmama halinde hükmen yenik sayılmayı gerektiren bir durumun söz konusu olmadığı ve 4. hakemi Ahmet Sakinoğlu ve Saha Komiseri Hüseyin Çökmez’in 14.11.11 tarihli yazıları ışığında maç başlamadan önce eksik futbolcunun saha içerisindeki yerini aldığı ve KTFF müsabakalar için çıkardığı düzenleme hükümlerinin müsabaka sonucuna etki edecek çekilde ihlal edilmediği”ni herekçe göstererek 15.11.11 tarihli toplantısında alınarak 16.11.11 tarihinde yayınlanan kararında direnerek Dağyolu Spor Kulübü tarafından yapılan itirazın reddedilmesine karar verdi.

Huzurumuzdaki istinaf / itiraz bu karardan yapılmaktadır.
 
Kurulumuz bugün konuyu tekrardan görüştü. Öncelikli olarak federasyon temsilcisinin yapmış olduğu ön itirazları değerlendirmeyi uygun görürüz.

Tahkim Kurulunun 9. maddesi gereği, başvurular ilgili şahıs veya kulüp başkanları, kulüp sekreteri veya kulüp adına Avukat tarafından yapıldığını düzenlemektedir. Ancak, huzurumuzdaki 12.1.12 tarihli ek istinaf dilekçesi Dağyolu TSK Yönetim Kurulu adına federasyon yetkilisi Ahmet Sertuğ tarafından yapıldığı görüldüğünden, Tahkim Kurulu Talimatının 9. maddesi gereği, başvuruyu yapmaya yetkisi yoktur. bu sebeple federasyon temsilcisi tarafından yapılan ön itiraz kabul edilir ve 12.1.12 tarihinde yapılan müracaat oybirliği ile reddedilir. Bu durumda, kurulumuz Dağyolu TSK tarafından yapılan 6.1.12 tarihli itirazı incelemeyi uygun bulmuştur.

Dağyolu TS Kulübünü temsil eden yetkili, disiplin talimatının 42. maddesine atıfta bulunarak KTFF talimat ve düzenlemelerinde belirtilmiş zorunlu kriterlere uygun genç futbolculara müsabaka isim listesinde yer vermeyen kulüplere hükmen mağlubiyet cezası verilmesi gerektiğini iddia etmiş, devamla federasyon yönetim kurulunun 4.1.12 tarihli YK 29/2011-2012 sayılı genelge kararında değinmiş olduğu gerekçelerin yanlış ve hatalı olduğunu ve kararımızı verirken Tahkim Kurulunun benzer olduğunu iddia ettikleri bir meselede 22.1.10 tarihli kararına atıfta bulunarak bu belirtilenler ışığında itirazlarının kabul edilerek federasyonun ilgili kararının iptal edilmesini talep etmişlerdir.

Buna karşılık federasyon yetkilisi de emsal kararının huzurumuzdaki mesele ile benzerliğinin olmadığını, söz konusu eksik yazıldığı iddia edilen futbolcunun maç başlamadan önce sahada yer aldığını, bunun da gerek 4. hakem gerek saha komiseri tarafından teyit edildiğini belirterek yapılan itirazın reddini talep etmiştir.

İlgili kulüp temsilcisinin 6.1.12 tarihli itirazında da belirtildiği gibi, kurulumuza ayni konu ile ilgili 14.12.11 tarihli toplantısında huzurumuza getirilen bilgi ve emareler doğrultusunda karar vermeyi uygun görürüz.

İlgili tarihte kurulumuz huzurunda şahadet veren maçın 4.hakemi Ahmet Sakinoğlu, saha komiseri Hüseyin Çökmez kurulumuz üzerinde olumlu bir etki bırakarak vermiş oldukları şahadete itibar ederiz.

Doğru olarak kabul ettiğimiz şahadetleri ışığında, maç başlamadan önce eksik futbolcunun sahada yer almasına rağmen gerek 4.hakem, gerekse saha komiserinin ihmali neticesinde müsabaka isim listesine söz konusu oyuncunun isminin yazılmadığı hususunda bulgu yaparız.

İlgili kulüp temsilcisinin atıfta bulunmuş olduğu 22.1.10 tarihli Tahkim Kurulu kararına dayanak teşkil eden 21.12.09 tarihli Ağırdağ  BTSK – Akçay SK takımları arasındaki karşılaşmanın tutanaklarını incelemiş bulunmaktayız. Ağırdağ – Akçay maçındaki ihtilaf, Akçay SK’nün ilgili dönemde 21 ve 23 yaş altı futbolcular için belirlenen sayıdan az futbolcu oynatıldığı yönündedir. Ancak huzurumuzdaki meselede olgulardan görüldüğü kadarı ile federasyonun 13.8.11 tarihli KTFF Amatör Futbolcu Tescil, Vize, Transfer Talimatının geçici madde 1 özel madde kısmının 1. maddesinde belirtilen 25 yaş altı 3 futbolcu bulundurma zorunluluğunu düzenleyen maddesine herhangi bir aykırılığın olmadığı görülmektedir. Çünkü müsabaka isim listesine 21 yaş altı 3 futbolcunun fiilen sahada olmasına rağmen yazılmamasının sebebi 4. hakem ve saha komiserinin ihmalinden kaynaklandığı görülmektedir.

Bu noktada da şunu belirtmek isteriz ki, yukarıda belirtilenler ışığında Disiplin Talimatının 42. maddesine herhangi bir aykırılık olmadığı hususunda bulgu yaparız.

Yüksek Mahkememizin Y/H  D.15/04 sayılı kararında usul kurallarının günümüzde dar ve katı olarak uygulanmadığı ve artık adaletin tecellisi için şekilci usul hukuku uygulamasının terk edildiği ve davasında haklı olan bir kimsenin bir usul kuralı nedeniyle (bu usul kuralı önemli bir kural olsa bile) adaletsizliklerin önlenmesi için davasını kaybetmemesi yönünde görüş belirtmiştir.

Dolayısıyla, sahada maç başlamadan önce mevcut olmasına rağmen sırf müsabaka isim listesinde ismi yazılmadı diye maçın hükmen Dağyolu lehine tescil edilmesinin bir adaletsizlik yaratacağından federeasyonun 4.1.12 tarihinde almış olduğu ve YK 29/2011 – 2012 sayılı genelgesi ile duyurduğu kararına herhangi bir müdahaleyi gerektirecek bir durum yoktur ve bu yönde bulgu yaparız.

Tüm yukarıda belirttiklerimiz ışığında, Dağyolu SK tarafından yapılan istinaf/itirazın oybirliği ile reddedilmesine ve Disiplin Talimatının 61. maddesi gereği maçta görev alan 4. hakem ve saha komiseri ile ilgili aleyhlerine gerekli işlemleri yapması için konuyu federasyon yönetim kuruluna havale ederiz.

Süleyman Özsoylular (Üye)
Cenkay İnan (Üye)
Özlem Kocagöz (Üye)
 

Dosyalar :
Tahkim Kurulu Kararları - 20.01.2012

Kaynak: KTFF
Diğer Haberler :
Tahkim Kurulu Kararı | 21.02.2020
Tahkim Kurulu Kararı | 12.12.2019
Tahkim Kurulu Kararı | 17.10.2019
Tahkim Kurulu Kararı (TK-13) - 13.06.2019
Tahkim Kurulu Kararları - TK 10
Site İçi Arama

KTFF Kurullar
Yönetim Kurulu
Merkez Hakem Kurulu
Tahkim Kurulu
Disiplin Kurulu
Bölge Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi Kurulu
Etik Kurulu
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu
Eğitim-Üst Kurulu
Sağlık Kurulu