ANA SAYFA 
 KTFF 
 MİLLİ TAKIMLAR 
 LİGLER 
 KUPALAR 
 BİLGİ BANKASI 
Tahkim Kurulu Kararları - 25.07.2012 25/07/2012
Tahkim Kurulu Kararları - 25.07.2012
Tarih: 25.7.2012
Saat: 17.00
Sayı: Tahkim-05/2011-2012

Konu: KTFF Yönetim Kurulunun 20.06.12 tarih ve YK-60-2011-2012 sayılı Genelge kararına 22.6.12 tarihli futbolcu Ediz Çukurovalı  adına yapılan istinaf yazısı hakkında.

Toplantıya Katılanlar:  
Osman T.Enginsoy

Hasan Balman
Süleyman Özsoylular
Özlem Kocagöz

104962 lisans numaralı futbolcu Ediz Çukurovalı KTFF Yönetim Kurulu Başkanlığına yapmış olduğu bir dilekçe ile 12 sezondur Türk Ocağı Limasol takımının lisanslı futbolcusu olduğu ve 28 yaşını doldurduğu için “Serbest Transfer Hakkı” olup/olmadığını konusunda bilgilendirilmesini talep etmiştir.

KTFF Yönetim Kurulu ise 20/06/2012 tarih ve YK-60/ 2011-12 sayılı genelge ile duyurmuş olduğu kararı ile Ediz Çukurovalı’nın dilekçesi ile ilgili olarak KTFF Amatör Futbolcu, Vize, Tescil ve Transfer Talimatı madde 9(a)(2)gereği aralıksız kulübüne hizmet etmiş olması koşul olduğundan, futbolcunun geçtiğimiz sezon (2011 – 2012 futbol sezonu) transfer yapmasından dolayı bu hakkından yararlanamayacağı yönünde bir karar vermiştir.

Bunun üzerine Ediz Çukurovalı 22 Haziran 2012 tarihinde Avukatı vasıtası ile Kurulumuza yapmış olduğu müracaatla KTFF Yönetim Kurulunun mezkur kararına itiraz ederek konunun Tahkim Kurulu tarafından incelenmesini talep etmiştir.

Konu ile ilgili 06/07/2012 tarihinde yapılan Tahkim Kurulu toplantısında KTFF adına Avukat Enver Baturalp, Ediz Çukurovalı tarafından Avukat Arkun Zeka ve TOL kulübü adına Avukat Dündar Gürpınar bizzat hazır bulunarak tarafların görüş ve iddiaları dinlenmiştir.

Avukat Arkun Zeka yapmış olduğu beyanda özetle KTFF Yönetim Kurulunun KTFF Amatör Futbolcu, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı madde 9(a)(2)maddesini hatalı yorumladığını yani yönetim kurulunun ilgili maddeyi yorumlarken ilgili futbolcunun bu maddeden yararlanabilmesi için aralıksız kulübüne hizmet etmesinin koşul olduğunu dikkate aldığını halbuki 9(a) (2) maddesinin ilgili futbolcunun aralıksız 3 yıl kulübünde tescil olmasını koşul saydığını ve Ediz Çukurovalının da 2004 yılından 2011-2012 sezonuna kadar T.O.L kulübünde aralıksız olarak tescıllı futbolcu olduğunu iddia etmiştir. Devamla KTFF Yönetim Kurulunun kararında belirtmiş olduğu hizmet etme koşulunun KTFF Yönetim Kurulunun KTFF Amatör Futbolcu, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı 9 (a) (2) maddesinde değil 9 (a) (5), (6) ve (7) maddesinde arandığını belirtmiştir.

Avukat Enver Baturalp ta Federasyonun almış olduğu kararın yerinde bir karar olduğunu, ilgili futbolcunun 2011-2012 sezonunda 17.01.2012 tarihinde Geçici Transfer olarak Çetinkaya Türk Spor Kulübüne kiralandığını ve dolayısı ile 9(a) (2) maddesi gereği yapmış olduğu işbu transferle 3 yıllık aralıksız hizmet etme süresinin 2011-2012 sezonundan itibaren hesaplanması gerektiğini ileri sürmüştür.

Taraflar karşılıklı yapmış oldukları beyanlar tarafımızdan tezekkür edildi. Konu ile ilgili görüşlerimize geçmeden konumuza ışık tutması açısından KTFF Yönetim Kurulunun KTFF Amatör Futbolcu, Tescil, Vize ve Transfer Talimatının 9(a) (2) ve 7. Maddelerini incelememiz gerekmektedir.

KTFF Yönetim Kurulunun KTFF Amatör Futbolcu, Tescil, Vize ve Transfer Talimatının 9 (a) (2) maddesi şöyledir.
  “2) Aralıksız 3 (üç) yıl kulübünde tescili bulunan ve 28 yaşını bitirmiş futbolcular, Lisansiye olduğu kulüpten bir başka kulübe muvafakatsiz transfer olmak istediklerinde, Federasyonca her sezon öncesi belirlenecek ilişiksiz belgesi bedelini en son kulübüne ödemesi kaydıyla serbest transfer yapabilirler. Ancak bu gibi futbolcuların her yılın 01 Temmuzunda 28 yaşını tamamlamaları koşuldur.
“7) 2011-2012 Futbol Sezonu’ndan itibaren geçerli olmak üzere, 2011 – 2012 Futbol Sezonu sonunda 28 yaşını doldurup, kulübüne aralıksız 3 (üç) yıl hizmet etmiş futbolcular için; 1.Lig’de £6,000 (altı bin Sterlin), 2.Lig’de £4,000 (dört bin Sterlin) ve 3.Lig’de ise £2,000 (iki bin Sterlin) karşılığı serbest transfer hakkı verilir.  Serbest transfer hakkı kazanan yerli statüdeki futbolcular serbest transfer hakkını kazandığı tarihten itibaren 3 (üç) sezon sonraki ilk transfer döneminde ayni bedeller karşılığında serbest transfer hakkı elde ederler.”

Bu iki maddeyi incelediğimiz zaman sadece KTFF Yönetim Kurulunun KTFF Amatör Futbolcu, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı 9(a) (7) maddesinin serbest transferle ilgili “hizmet etme” koşulu aradığı ancak KTFF Yönetim Kurulunun kararına dayanak teşkil ettiği KTFF Yönetim Kurulunun KTFF Amatör Futbolcu, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı 9(a) (2) maddesinde “Tescil” şartını aradığı açıkça görülmektedir.

Yine KTFF Yönetim Kurulunun KTFF Amatör Futbolcu, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı 9(a) (2) maddesi gereği bir futbolcunun serbest transfer hakkı kazanabilmesi için
a.  Aralıksız 3 yıl kulübünde tescilli bulunması.
b.  Her yılın 01 Temmuz tarihi itibarı ile 28 yaşını tamamlaması koşuldur.

KTFF Yönetim Kurulunun KTFF Amatör Futbolcu, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı 4. maddesi “TANIMLAR” Yan başlığını taşımakta olup bu madde altında tescil, transfer ve ödünç (Geçici) tanımları yapılmaktadır. Bu maddeye göre;
  “TESCİL: Bir futbolcunun müsabakalara katılabilmesi için yaptıracağı kayıt
  işlemleridir.
  TRANSFER: Bir futbolcunun kulüp değiştirmesi.
  ÖDÜNÇ (GEÇİCİ): Futbolcuların bir sezon içerisinde, ilgili sezon sonunda
kulübüne geri dönmek üzere bir sezon için değiştirmesini ifade eder.”

Yukarıda atıfta bulunduğumuz KTFF Yönetim Kurulunun KTFF Amatör Futbolcu, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı 4, 9(a) 2 ve 9(a)7 maddelerini bir bütün olarak incelediğimiz zaman KTFF Yönetim Kurulunun KTFF Amatör Futbolcu, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı 9(a)2 maddesi futbolcunun kulübüne aralıksız hizmet etme yani aralıksız futbol oynamasını kastetmediği açıkça ortaya çıkmaktadır.

Keza KTFF Yönetim Kurulunun KTFF Amatör Futbolcu, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı 9(a)2 maddesinde yer alan “aralıksız 3 (üç) yıl kulübünde tescili bulunan” kısmı futbolcunun hangi tarihler arasında aralıksız 3 yıl tescil edileceği ile ilgili bir kısıtlama getirmemektedir. Bu sebeple, herhangi bir zamanda aralıksız olarak kulübünde 3 yıl tescili olan bir futbolcu, kulübünden serbest transfer hakkını elde etmiş olur.

İhtilafsız olgulara göre; Ediz Çukurovalı 2004 – 2005 sezonundan 2011 – 2012 sezonu 2. Yarısına kadar T.O.L kulübünün tescilli futbolcusu olup 2011 -2012 sezonu 2. Yarısında ödünç (geçici) olarak Çetinkaya TSK’ya transfer olmuştur. Yine mezkur futbolcunun 2009 – 2010 futbol sezonu sonunda yaş itibarıyla serbest transfer hakkı kazandığı ortadadır.

Tüm yukarıda belirttiklerimiz ışığında Ediz Çukurovalı KTFF Talimatı 9(a)(2) maddesi gereği T.O.L. Kulübünden serbest transfer hakkı olduğu hususunda bulgu yaparız.

Netice itibarıyla Ediz Çukurovalı tarafından yapılan 22.6.2012 tarihli istinaf/itiraz kabul edilerek KTFF Yönetim Kurulunun YK-60/2011-2012 sayılı genelgesi ile 20.6.2012 tarihinde yayınlanan 104962 lisans numaralı futbolcu Ediz Çukurovalı’nın serbest transfer hakkından yararlanamayacağı yönündeki kararı red ve iptal edilir.

Kurulumuzun bu kararı ışığında 104962 lisans no’lu futbolcu Ediz Çukurovalı’nın 28 yaşını doldurması ve 2004 – 2005 futbol sezonundan 2011-2012 futbol sezonuna kadar 3 yıldan uzun süreli aralıksız kulübünde tescili bulunduğundan serbest transfer hakkı olduğu yönünde karar verilir.

Osman T.Enginsoy    (Başkan)
Hasan Balman  (Asbaşkan)
Süleyman Özsoylular  (Üye)
Özlem Kocagöz    (Üye)

Dosyalar :
Tahkim Kurulu Kararları - 25.07.2012

Kaynak: KTFF
Diğer Haberler :
Tahkim Kurulu Kararı | 21.02.2020
Tahkim Kurulu Kararı | 12.12.2019
Tahkim Kurulu Kararı | 17.10.2019
Tahkim Kurulu Kararı (TK-13) - 13.06.2019
Tahkim Kurulu Kararları - TK 10
Site İçi Arama

KTFF Kurullar
Yönetim Kurulu
Merkez Hakem Kurulu
Tahkim Kurulu
Disiplin Kurulu
Bölge Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi Kurulu
Etik Kurulu
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu
Eğitim-Üst Kurulu
Sağlık Kurulu