ANA SAYFA 
 KTFF 
 MİLLİ TAKIMLAR 
 LİGLER 
 KUPALAR 
 BİLGİ BANKASI 
KKTC Dopingle Mücadele Kurulu

Doping Ceza Tüzüğü

Madde 1 - Ulusal ve Uluslararası spor müsabakalarında doping kontrollerini kabul etmeyen veya dopingli oldukları: tespit edilen sporculara, yarış hayvanlarına ve bunların sorumlularına aşağıdaki cezai müeyyideler uygulanır.

a) Uluslararası Federasyonlarca düzenlenen spor müsabakalarında doping yaptığı belirlenen sporcular ile kendilerine doping maddesi verilmiş yarış hayvanlarına doping suçunun işlendiği tarihten itibaren Uluslararası Federasyonca verilen ceza aynen uygulanır . Bu sporcu, yarış hayvan sahibi ve sorumlularına ilgili müsabakalar için verilmiş ödül varsa geri alınır.

b) Yurtiçi spor müsabakaları öncesi, süresi veya sonrasında doping kontrolü için numune vermekten her ne suretle olursa olsun imtina eden sporcu, yarış hayvanı sahibi ve sorumluları doping yapmış veya doping yapmaya teşebbüs etmiş sayılırlar .Bu bent kapsamına girenlere, suçun işlendiği tarihten itibaren en az bir , en fazla iki yıl spor müsabakalar ve faaliyetlerden men cezası verilir.

c) Yurtiçi spor müsabakalarında yapılan kontrollerde dopingli olduğu tespit edilen sporculara, yarış hayvanlarına, sahibi ve sorumlularına en az iki, en fazla dört yıl müsabaka ve faaliyetlerden men cezası verilir.

d) Daha önce doping ile cezalandırılmış sporcu, yarış hayvan sahibi ve sorumlusu tekrar doping suçu (numune vermekten imtina etme dahil) işlediği takdirde bunlara suçun işlendiği tarihten itibaren ömür boyu müsabaka ve faaliyetlerden men cezası verilir.

e) Doktorunca daha önce bildirimde bulunulmayan ancak tedavisi için kullanılması zorunlu olan ilaçlar nedeniyle dopingli olduğu tespit edilen sporcu, yarış hayvan sahibi ve sorumlularına suçun işlendiği tarihten itibaren en az bir ay, en fazla bir yıl müsabaka ve faaliyetlerden men cezası verilir.

f) Dopingle Mücadele Kurulu tarafından görevlendirilen elemanlar tarafından yapılacak kontrollerde üzerlerinde, kamp veya müsabaka yerlerinde, odalarında veya dolaplarında doping maddesi bulunanlara ve görevlilerin aramalarına mani olan ve arattırmaktan imtina edenlere en az bir ay ile altı ay arasında müsabaka ve faaliyetlerden men cezası verilir.

g) Dopingli oldukları tespit edilen ve haklarında cezai müeyyide uygulanan sporcu, yarış hayvanı sahibi ve sorumluları antrenörlük kurslarına kabul edilmez. Dopingli sporcunun antrenörü, yarış hayvanı sahibi ve sorumlularının evvelce almış oldukları antrenörlük belgesi, serbest giriş kart vb. belgeler iptal edilir .

h) Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) tarafından her yıl ortak yayınlanan, sporcu ve yarış hayvanları tarafından kullanımı yasak olan madde ve yöntemleri kullandığı gerekçesi ile ceza almış bulunan sporcu, antrenör ve diğer spor elemanları ile yarış hayvanı sahibi ve sorumlularının cezası, bu madde ve yöntemlerin listeden çıkartılması halinde kendiliğinden düşer.

Bu maddede belirtilen Doping suçlarından dolayı ceza alan sporcu, antrenör, Masör ve idarecilere verilen cezadan başka ayrıca;

- (a) bendine göre cezalandırılanlara 14.300 TL.


- (b) bendine göre cezalandırılanlara 7.500 TL.


- (c) bendine göre cezalandırılanlara 10.000 TL.


- (d) bendine göre cezalandırılanlara 14.300 TL.


- (e) bendine göre cezalandırılanlara 3.000 TL.


- (f) bendine göre cezalandırılanlara 3.000 TL.


- (g) bendine göre cezalandırılanlara 6.000 TL. İdari para cezası verilir.

KKTC Dopingle Mücadele Kurulu Üyeleri
Başkan
Doç. Dr. Cevdet Tınazcı
Üyeler
Ahmet Pehlivan
Mehmet Fırat
Şöhret Ercen
Hayat İzel

KKTC Dopingle Mücadele Yöntemleri

Dopingle savaşta mücadele yolları aşağıdaki şekilde sınıflandırırılabilir:

1- Eğitim
a) Kongreler, seminerler organize etmek.
b) Sporcuları ve kulüpleri genel hijyen, sağlık ve dopinng konularında bilgilendirme toplatılar yapmak.
c) Kitap ve broşürler bastırmak.
d) Külüplerin doktor, masör, fizyoterepist ve fizik tedavi uzmanlarına doping konusunda yenilikler hakkında bilgi nakletmek.

2- Bütün bunların göz önününe alarak Dopingle mücadele talimatları hazırlamak veya dünyadaki bu tip mücadele talimatlarını izleyerek yenilemek.

3- Caydırıcı olmak amacı ile dünya standartlarına uygun doping kontrolleri yapmak.

4- Doping konusundaki bilimsel, idari gelişmeleri ulusal ve uluslararası düzeyde izlemek

Yasaklı Maddeler
top 2016 Yılı Yasaklı Maddeler Listesi
top 2015 Yılı Yasaklı Maddeler Listesi
top 2014 Yılı Yasaklı Maddeler Listesi
2013 Yılı Yasaklı Maddeler Listesi
2012 Yılı Yasaklı Maddeler Listesi
2011 Yılı Yasaklı Maddeler Listesi
2010 Yılı Yasaklı Maddeler Listesi
2009 Yılı Yasaklı Maddeler Listesi